Polityka prywatności

§1

Zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych zobowiązujemy się do zachowania bezpieczeństwa i poufności pozyskanych danych osobowych. Wszyscy pracownicy serwisu zostali odpowiednio przeszkoleni w zakresie przetwarzania danych osobowych.

§2

Administratorem Danych Osobowych jest: ACAD Mirosław Przywózki, ul. Sosnowa 34 a, 05 - 420 Józefów.

§3

W naszym serwisie zbieramy następujące dane osobowe:

§4

Podanie powyższych danych jest konieczne w następujących przypadkach:

§5

Każdy użytkownik serwisu ma możliwość wyboru, czy i w jakim zakresie chce korzystać z naszych usług i udostępniać informacje o sobie. Każdy użytkownik serwisu ma prawo do ich usunięcia lub nie korzystania z naszego serwisu.

§6

Żadnych danych nie udostępniamy osobom trzecim. Nie przechowujemy również danych poufnych, takich jak numery kart kredytowych czy dane dostępu do konta bankowego.

§7

Zgodnie z postanowieniami ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku, Dz. U. nr 133 poz. 883 z późn. zm. użytkownik serwisu ma prawo poprawiania, uzupełniania, uaktualniania, sprostowania oraz żądania usunięcia swoich danych osobowych. W tym celu należy przesłać e–mail na adres acad@acad.pl lub listem poleconym na adres: ACAD Mirosław Przywózki, ul. Sosnowa 34 a, 05 - 420 Józefów.